Wysokość składek:

Uczniowie i studenci - 80zł/rok (20zł/kwartał)

Pozostali - 100 zł/rok (25zł/kwartał)

 

Składki należy wpłacać na konto Klubu

28 1140 2017 0000 4402 1112 5269

w tytule należy wpisać za jaki okres jest dokonywana wpłata i nr legitymacji.