Nowe drogi  i inne oryginalne przejścia


 
Niniejsze opracowanie ma być odpowiedzią na prośbę o napisanie dalszego ciągu historii Klubu zamieszczonej na naszej stronie internetowej. Pomyślałem, że może warto przypomnieć nowe drogi, warianty i inne "przejścia do historii" których Autorami są członkowie naszego Klubu. (To znaczy przynajmniej jeden z uczestników w momencie przejścia był członkiem KW Olsztyn). W doborze wymienionych tu przejść nie kieruję się trudnościami dróg, a kryterium przesądzającym o umieszczeniu w wykazie jest oryginalność. Dlatego pomijam przejścia należące do kategorii "ciekawych powtórzeń", mimo iż znalazłyby się wśród nich drogi poważniejsze od przedstawionych na liście. Podobne opracowanie pt. "Sisal" znajduje się na stronie KW Toruń. Nasze jest oczywiście skromniejsze, niż toruńskie. Może jednak będzie zachętą do nieulegania instynktowi stadnemu i poszukania w górach lub skałach własnych, oryginalnych dróg i wariantów. Inna sprawa, że przejść, zwłaszcza łatwą drogę, to czasem drobiazg w porównaniu z upewnieniem się, że jest nowa. Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest duży wysyp opisów dróg publikowanych 20, czy 30 lat po pierwszym przejściu, który nastąpił w ostatnich latach np. na łamach przewodnika po Tatrach autorstwa W. Cywińskiego. No, ale nie należy się zniechęcać. Będę się starał, dopóki mi zdrowie pozwoli, uzupełniać spis o nowe wiadomości. Wykorzystałem fragmenty artykułu, który ukazał się w "Asekurancie" nr 11/1999, na stronach 27-29. Umieszczam je na stronie za zgodą Redakcji "Asekuranta". Proszę oczywiście (nie tylko członków KW Olsztyn) o dostarczanie wszelkich informacji (na adres Biura Klubu), które pozwolą na wydłużenie listy nowych wymienionych tu przejść (a może zmuszą do jej skrócenia). Skrócenie listy jest możliwe, o czym świadczą losy wariantu wspomnianego w 9 tomie przewodnika Włodka Cywińskiego na stronie 179, który miał przejścia wcześniejsze, niż to, w którym brałem udział, ale o tym dowiedziałem się ponad rok po publikacji (jak się okazało niezasłużonej). Oczywiście życzę wszystkim zainteresowanym, aby Ich oryginalne przejścia pozostały aktualne już na zawsze. Obiecuję, że nie będę się obrażał za krytykę, byle zawierała sugestie, jak poprawić opracowanie. Chciałbym dodać, że zgadzam się na wykorzystanie, przedruk lub cytowanie niniejszego opracowania lub jego fragmentów w dowolnych publikacjach.

Na koniec chciałbym podziękować osobom, które w różny sposób pomogły mi opracować niniejszy materiał. Są to: Justyna Gałązka, Tomek Bajerowski, Marián Bobovčák, Włodek Cywiński, Jozef Gurnik, Michał Kajca, Andrzej Kłos, Łukasz Krajnik, Krzysiek Łowczyk, Dimitris Mavropoulos, Marek Pawłowski, Jurek Pepol, Grzegorz Rettinger, Mariusz Rutkowski, Anonim, któremu musiałem obiecać anonimowość.


Piotr Minkiewicz


Jura Krakowsko-Częstochowska - Różne skały

 

Parnas: Kouvelos i Petritis

 

Rudawy Janowickie: Dziób


Sokoliki: Bukowe Skały 


Tatry:
Ciemnomsreczyńska Turnia
Cubryna
Kopa Spadowa
Mała Granacka Baszta (Granátová vežička)
Mały Krywań (Malý Kriváň)
Mięguszowiecki Szczyt Pośredni
Świnica
Ważecka Tuniczka, Siodełko Furkotne (Ostrá vežička, Sedielkový priechod)
Wołowiec Mięguszowieckii (Volovec mengusovský)
Zadni Kościelec
Żabi Mnich