K2(KWARANTANNA)

 

       Informuję, że dokonałem kolejnego pierwszego wejścia, tym razem na wyróżniający się w okolicy szczyt o nazwie K2(Kwarantanna) i wysokości 117 m. Szczyt  zlokalizowany jest w Giedajtach. Południowa i północna ściana są całkowicie pionowe i osiągają aż 5 m wysokości. Od strony wschodniej góra jest zbudowana z pionowej ściany wysokiej na 2,5 m, zwieńczonej okapem, a wyżej znajduje się kilkumetrowe zbocze o nachyleniu 30o.  Najłatwiejsza jest strona zachodnia o długim monotonnym skłonie sięgającym niemal podnóża, jednak wejście od tej strony byłoby mało sportowe. W bliskim otoczeniu znajduje się jeszcze większy i wyższy szczyt Kwarantanna 1 (120 m). Ten ostatni jest już jednak dawno zdobyty. Pierwszego wejścia dokonał w 2005 r. kominiarz (nazwisko nieznane). W późniejszych latach był wielokrotnie odwiedzany, między innymi w 2019 r. kilkakrotnie przez autora tego doniesienia (we wszystkich przypadkach bez tlenu). Na wierzchołku w 2018 r. stanęła nawet sama Beata Bubik (również bez użycia tlenu i na żywca). 

Z obu szczytów, szczególnie z wyższego, są rozległe widoki w kierunku południowym na morenowe wzgórza z fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego.   

Szczegóły wyczynu:

•Pierwsze wejście – Jerzy Pepol solo, 28.04.2020r., od strony wschodniej, udokumentowane fotograficznie.

•Czas wejścia (rewelacyjnie krótki) – 2 min.

•Trudność – w dolnych partiach AO, wyżej solidne: 0 (WHP), 1(skala francuska), E(skala brytyjska).

•Nazwa drogi – „Jak się nie ma, co się….”

•Informacje dodatkowe: Droga lita. Dotychczas brak wejścia zimowego.

Gdyby ktoś chciał powtórzyć i dokonać drugiego w historii wejścia, mogę służyć za przewodnika, bo rozpoznałem drogę i trudności (gaża do uzgodnienia).

Załączam fotografię dokumentującą to niebywałe osiągnięcie. Na zdjęciu widoczna ściana północna.

Jerzy Pepol