Klub Wysokogórski w Olsztynie jest samodzielną organizacją alpinistyczną zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu, która została utworzona w 1975 roku. Klub zrzesza ludzi podzielających wspólną pasję - góry i szeroko definiowaną wspinaczkę. Członkowie naszego klubu zdobywają szczyty w górach najwyższych, uprawiają klasyczny alpinizm i taternictwo, ale także koncentrują się na wspinaczce sportowej w skałach. Wśród naszych członków znajdują się także miłośnicy coraz bardziej popularnego skialpinizmu.

Korzyści z przynależności do Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie:

  • Uzyskasz możliwość bezpłatnego korzystania z klubowej ścianki wspinaczkowej.
  • Skorzystasz z doradztwa doświadczonych członków klubu oraz sprzętu wspinaczkowego.
  • Możesz uczestniczyć w wyjazdach klubowych, w czasie których można udoskonalić lub poznać nowe dziedziny wspinaczki i jej techniki, korzystając z wiedzy doświadczonych kolegów.
  • Będziesz uczestniczyć w życiu klubowym – organizowanych pokazach slajdów, relacjach wspinaczkowych oraz imprezach środowiskowych. Będziesz korzystać z możliwości podzielenia się z innymi wspinaczami osiągnięciami, zdjęciami i artykułami publikowanymi na stronie Klubu
  • Masz dostęp do Biblioteki Klubowej (przewodni i poradniki wspinaczkowe)
  • Skorzystasz z doradztwa oraz pomocy organizacyjnej w przygotowaniach do wyjazdów wspinaczkowych i wypraw
  • Masz prawo do zniżek w Tatrach na taborze, w Betlejemce oraz w okresie zimy w Morskim Oku
  • Członkowie Klubu otrzymują prawo do zniżek w sklepach outdorowych i sportowych w Olsztynie współpracujących z Klubem
  • Skorzystasz z darmowego wspinania się w miejscach, gdzie normalnie pobierane są opłaty np. na górze Zborów w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
  • Uzyskasz możliwość korzystania z dofinansowania sportowej działalności górskiej ze środków Polskiego Związku Alpinizmu


Szczegółowe informacje o warunkach i prawach wynikających z członkostwa dostępne są w statucie.