Do KW Olsztyn może wstąpić każdy, kto kocha góry oraz interesuje się sportem wspinaczkowym.

Aby zostać członkiem klubu należy przesłać na adres korespondencyjny Klubu lub przekazać osobie otwierającej ściankę klubową wypełnioną deklarację członkowską (+ 2 zdjęcia legitymacyjne), wpłacić wpisowe i składkę członkowską za minimum dwa kwartały. UWAGA - przygotowując deklarację członkowską prosimy o jej BARDZO CZYTELNE wypełnienie w szczególności odnosi się to do podanego adresu mailowego, który powinien zostać wpisany drukowanymi literami. Wypełnioną deklarację prosimy podpisać. 


Wpisowe - 20 zł.

 

Składki:


Dorośli - 160 zł/rok (40 zł/kwartał)

Dzieci/Młodzież - 120 zł/rok (30 zł/kwartał)  -  dzieci oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia.

 

Wpisowe i składki należy wpłacać na konto Klubu:

 

28 1140 2017 0000 4402 1112 5269

 

w tytule należy wpisać imię, nazwisko i za jaki okres jest dokonywana wpłata.

 

Pobierz deklarację członkowską

Pobierz statut

Pobierz oświadczenie