Wysokość składek:

Dorośli - 160 zł/rok (40 zł/kwartał)

Dzieci/Młodzież - 120 zł/rok (30 zł/kwartał)  -  dzieci oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia.

Wspisowe - 40 zł (jednorazowo)

Składki należy wpłacać na konto Klubu

28 1140 2017 0000 4402 1112 5269

w tytule należy wpisać za jaki okres jest dokonywana wpłata i nr legitymacji.