e-mail: 

 

Adres:

Klub Wysokogórski w Olsztynie

ul. Tarasa Szewczenki 1

10-274 Olsztyn

 

Nr rachunku bankowego:

28 1140 2017 0000 4402 1112 5269

 

NIP:739-12-86-960

REGON: 510567829

KRS: 0000267933