Klubowa ścianka wspinaczkowa

Klubowa ścianka wspinaczkowa mieści się w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych przy ul. Bałtycka 37 A.

Ze ścianki klubowej mogą korzystać członkowie klubu oraz osoby niezastrzeżoneCzłonkowie klubu, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie mają prawo do niższych cen wejścia na ściankę (zobacz cennik). Wszyscy chętni, którzy chcą wstąpić do Klubu znajdą stosowną informację w zakładce Jak wstąpić

 

Godziny funkcjonowania ścianki ważne od 1.09.2023:

Wtorek        18:30-20:30 (KLUBOWICZE)
Czwartek    18:00-20:00 (KLUBOWICZE)
Sobota       10:00-13:00 (KLUBOWICZE, NIEZRZESZENI)
Niedziela    11:00-13:00 (KLUBOWICZE)

Aby potwierdzić, że danego dnia ścianka jest otwarta najeżdżamy kursorem na określony dzień w kalendarzu.

  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ
KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W OLSZTYNIE

Wspinaczka jest sportem niosącym ze sobą ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu. Każdy korzystający ze ścianki wspinaczkowej podejmuje ryzyko na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa oraz do utrzymania porządku w miejscu wspinania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i jego stosowania.
2. Prawo do pobierania klucza od ścianki mają wyłącznie osoby pełnoletnie, wymienione na liście dostarczonej do Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
3. Listę osób upoważnionych do pobierania kluczy do ścianki sporządza Zarząd Klubu. Zabrania się przekazywania klucza osobom nieupoważnionym.
4. Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za porządek na sali, wydawanie i odbiór wypożyczonego sprzętu wspinaczkowego (uprząż, buty, karabinek, kubek) oraz pobieranie ewentualnych opłat za korzystanie ze ścianki (zgodnie z cennikiem na stronie klubu). Ma ona również prawo do usunięcia ze ścianki osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin.
5. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do przebrania się w szatni, w szczególności do zmiany obuwia przed wejściem na salę. Zbędną odzież i buty zostawiamy w szatni, zakazuje się przebierania na sali.
6. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać jedynie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania wspinaczki.
7. Prawo do pełnego i samodzielnego korzystania ze ścianki mają wyłącznie pełnoletni członkowie Klubu.
8. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą wspinać się samodzielnie pod warunkiem, że ich rodzic / opiekun prawny wypełni stosowne oświadczenie.
9. Młodzież do lat 16 może wspinać się tylko pod kontrolą dorosłych opiekunów lub instruktora.
10. Uczestnicy kursów wspinaczkowych mogą korzystać ze ścianki wyłącznie pod opieką instruktora.
11. Osoby, które nie ukończyły przynajmniej kursu asekuracji na sztucznej ściance, mają zakaz asekurowania.
12. Zabrania się wspinania z biżuterią i jakimikolwiek przedmiotami w kieszeniach.
13. Osoby niewspinające się i nieasekurujące nie mogą przebywać w pasie o szerokości 3 metrów od ścianki, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci.
14. Wszystkie osoby przebywające na ściance z dziećmi zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej opieki nad dziećmi.
15. Zabrania się korzystania ze ściany wspinaczkowej pod wpływem substancji odurzających. Zabronione jest również ich spożywanie na terenie obiektu (również przez osoby niewspinające się i nieasekurujące). Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

16. Każda wspinająca się lub asekurująca osoba musi używać uprzęży wspinaczkowej posiadającej certyfikat CE oraz certyfikat UIAA.
17. Linę należy przywiązywać do uprzęży wyłącznie za pomocą węzła „ósemka”.
18. Asekurant musi asekurować w postawie stojącej i używać przyrządu asekuracyjnego posiadającego certyfikat CE oraz certyfikat UIAA, dopiętego do uprzęży wspinaczkowej za pomocą karabinka posiadającego oznaczenie H lub B.
19. Podczas asekuracji, asekurant jest zobowiązany zachować należytą uwagę, ograniczając wpływ czynników zewnętrznych na jego zachowanie. Zabronione jest prowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie asekuracji.
20. PRZED ROZPOCZĘCIEM WSPINANIA ASEKURUJĄCY I ASEKUROWANY MAJĄ OBOWIĄZEK WZAJEMNEGO SKONTROLOWANIA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYWIĄZANIA SIĘ DO UPRZĘŻY I WPIĘCIA PRZYRZĄDU ASEKURACYJNEGO.

 


 

 

Relacja z otwarcia nowej ścianki klubowej po remoncie marzec 2013 - Olsztyn.24

Relacja z otwarcia Gazeta Olsztyńska

Relacja Gazeta.pl