STATUT

             Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie. Zajdziecie tam informacje o warunkach i prawach wynikających z członkostwa.

 

STATUT