Klubowa ścianka wspinaczkowa

Klubowa ścianka wspinaczkowa mieści się w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych przy ul. Bałtycka 37 A.

Ze ścianki klubowej mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy członkowie klubu, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie. Wszyscy chętni, którzy chcą wstąpić do Klubu znajdą stosowną informację w zakładce Jak wstąpić.

 

Godziny funkcjonowania ścianki ważne od 1.10.2018 do 30.11.2018:

 

WT  18:00-19:30
PT   19:30-21:00
SB   10:00-13:00
ND   10:00-13:00

Aby potwierdzić, że danego dnia ścianka jest otwarta najeżdżamy kursorem na określony dzień w kalendarzu.

  

 

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej
Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie

Postanowienia ogólne

1. Prawo do pobierania klucza od ścianki mają wyłącznie osoby wymienione na liście dostarczonej do Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

2. Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za porządek na sali. Ma ona również prawo usunięcia ze ścianki osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin.

3. Prawo do pełnego i samodzielnego korzystania ze ścianki mają wyłącznie członkowie Klubu.

4. Niezrzeszeni uczestnicy kursów wspinaczkowych mogą przebywać na ściance wyłącznie pod opieką instruktora.

5. Osoby które nie ukończyły przynajmniej kursu wspinaczki na sztucznej ściance, mają zakaz asekurowania.

6. Młodzież do lat 16 może wspinać się tylko pod kontrolą dorosłych opiekunów.

7. Zmian chwytów na drogach mogą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zarząd Klubu.

8. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem.


Postanowienia szczegółowe

9. Każda wspinająca się lub asekurująca osoba musi używać uprzęży wspinaczkowej.

10. Linę powinno się przywiązywać do uprzęży za pomocą węzła ósemka.

11. Podczas wspinania z dolną asekuracją osoba asekurująca musi używać przyrządu asekuracyjnego (zabroniona jest asekuracja przez ciało). Niedopuszczalne jest w tym przypadku stosowanie szybkiej ósemki.

12. Przed rozpoczęciem wspinania asekurujący i asekurowany mają obowiązek wzajemnego skontrolowania prawidłowości przywiązania się do liny i wpięcia przyrządu.

13. W przypadku prawego okapu dozwolone jest wyłącznie wspinanie z dolną asekuracją.

14. Osoby niewspinające się i nieasekurujące nie mogą przebywać w pasie o szerokości 2 metrów od ścianki (szerokość wykładziny).

 


 

 

Relacja z otwarcia nowej ścianki klubowej po remoncie marzec 2013 - Olsztyn.24

Relacja z otwarcia Gazeta Olsztyńska

Relacja Gazeta.pl