Klubowa ścianka wspinaczkowa

Klubowa ścianka wspinaczkowa mieści się w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych przy ul. Bałtycka 37 A.

Ze ścianki klubowej mogą korzystać członkowie klubu oraz osoby niezastrzeżoneCzłonkowie klubu, którzy mają opłacone bieżące składki członkowskie mają prawo do niższych cen wejścia na ściankę (zobacz cennik). Wszyscy chętni, którzy chcą wstąpić do Klubu znajdą stosowną informację w zakładce Jak wstąpić

 

Godziny funkcjonowania ścianki ważne od 1.10.2021:

 

PONIEDZIAŁEK 18:00-19:30

ŚRODA 19:30-21:00

SOBOTA 10:00-13:00

Aby potwierdzić, że danego dnia ścianka jest otwarta najeżdżamy kursorem na określony dzień w kalendarzu.

  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W OLSZTYNIE

Postanowienia ogólne

1.Prawo do pobierania klucza od ścianki mają wyłącznie osoby pełnoletnie, wymienione na liście dostarczonej do Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

2.Listę osób upoważnionych do pobierania kluczy do ścianki sporządza Zarząd Klubu.

3.Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za porządek na sali, wydawanie i odbiór wypożyczonego sprzętu wspinaczkowego (uprząż, karabinek, kubek). Ma ona również prawo do usunięcia ze ścianki osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin.

4.Przed zakończeniem wspinania, w każdy wtorek należy zamieść podłogę sali, natomiast w każdą niedzielę zmyć podłogę sali „na mokro”.

5.Prawo do pełnego i samodzielnego korzystania ze ścianki mają wyłącznie pełnoletni członkowie Klubu.

6.Niezrzeszeni uczestnicy kursów wspinaczkowych mogą przebywać na ściance wyłącznie pod opieką instruktora.

7.Osoby które nie ukończyły przynajmniej kursu asekuracji na sztucznej ściance, mają zakaz asekurowania.

8.Młodzież do lat 16 może wspinać się tylko pod kontrolą dorosłych opiekunów.

9.Wszystkie osoby korzystające ze ścianki są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i jego stosowania.

Postanowienia szczegółowe

10.Każda wspinająca się lub asekurująca osoba musi używać uprzęży wspinaczkowej.

11.Linę powinno się przywiązywać do uprzęży za pomocą węzła „ósemka”.

12.Podczas wspinania z dolną asekuracją osoba asekurująca musi używać przyrządu asekuracyjnego. Zabroniona jest asekuracja „przez ciało”

13.Przed rozpoczęciem wspinania asekurujący i asekurowany mają obowiązek wzajemnego skontrolowania prawidłowości przywiązania się do liny i wpięcia przyrządu asekuracyjnego

14.Osoby niewspinające się i nieasekurujące nie mogą przebywać w pasie o szerokości 3 metrów od ścianki ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MAŁYCH DZIECI.

15.WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA ŚCIANCE Z DZIEĆMI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI.

 


 

 

Relacja z otwarcia nowej ścianki klubowej po remoncie marzec 2013 - Olsztyn.24

Relacja z otwarcia Gazeta Olsztyńska

Relacja Gazeta.pl