Zarząd:

Paweł Juszczyszyn - Prezes Zarządu

 

 

Dariusz Gierszewski - Wiceprezes

 

 

  

Małgorzata Sieńko - Skarbnik

 

 

Michał Zawlik - Sekretarz

 

 Marcin Kaszubowski - Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Michał Węgrzycki

 

 

Jerzy Pepol

 

Tomasz Łoś